yt-0961

1″ SÚNG BẮN BU-LÔNG 2 Búa 2800Nm YATO YT-0961

Giá bán: 23.000.000₫
Mô tả sản phẩm:

Đầu khí vào :               1/4″=6.3mm
Lực siết tối đa :            2800 N.m
Khả năng vặn bu-lông đến: 41 mm
Đầu khí vào:                 1/2″ = 12.5mm
Đầu trục :                     1’’ inch

23.000.000₫ Thêm vào giỏ
KC-3900

SÚNG 2 BÚA 1/2” KOCU Model: KC-3900

Giá bán: 1.650.000₫
Mô tả sản phẩm:
 • Đầu khí vào :               1/4inch
 • Lực siết tối đa :            900 N.m
 • Khả năng vặn bu-lông từ 12-24 mm
1.650.000₫ Thêm vào giỏ
Súng bắn bu lông 1inch dài Kocu KC-918

Súng bắn bu lông 1inch dài Kocu KC-918

Giá bán: 3.500.000₫
Mô tả sản phẩm:

Đầu dài trục : 8’’ inch
Đầu khí vào : 1/2inch
Khả năng vặn bu-long: 41mm

3.500.000₫ Thêm vào giỏ
Súng bắn bu lông 1inch dài Kocu KC-A12L

Súng bắn bu lông 1inch dài Kocu KC-A12L

Giá bán: 3.750.000₫
Mô tả sản phẩm:

Đầu dài trục : 8’’ inch
Đầu khí vào : 1/2inch
Khả năng vặn bu-long: 48mm

3.750.000₫ Thêm vào giỏ
sung-ban-bu-long-kc-2800a

Súng bắn bu lông KC-2800A

Giá bán: 1.300.000₫
Mô tả sản phẩm:

SÚNG BẮN BULONG 2 BÚA 3/8”

1.300.000₫ Thêm vào giỏ
KC2811

Súng bắn bu lông Kocu KC-2811

Giá bán: 1.300.000₫
Mô tả sản phẩm:

SÚNG BẮN BU-LÔNG 1/2 , 2 Búa

1.300.000₫ Thêm vào giỏ
YT-09511-1

SÚNG BẮN BU-LÔNG 2 BÚA 1/2″ YATO YT-09511

Giá bán: 1.800.000₫
Mô tả sản phẩm:
Đầu khí vào :             1/4inch
Lực siết tối đa :          550 N.m
Khả năng vặn bu-lông từ :12-24 mm
1.800.000₫ Thêm vào giỏ
KC-3600

SÚNG BẮN BU-LÔNG KOCU 2 búa 1/2 Model: KC-3600

Giá bán: 1.550.000₫
Mô tả sản phẩm:
 • Đầu khí vào :               1/4inch
 • Lực siết tối đa :            900 N.m
 • Khả năng vặn bu-lông từ 12-24 mm
1.550.000₫ Thêm vào giỏ
KC-660

SÚNG BẮN BU-LÔNG KOCU 2 Búa 3/4 KC-660

Giá bán: 2.700.000₫
Mô tả sản phẩm:
 • Khả năng vặn bu-long:    38mm
 • Lực siết tối đa:               1350N-m
 • Đầu khí vào:                   1/4″inch
2.700.000₫ Thêm vào giỏ
yt-0950

SÚNG BẮN BULÔNG 1/2’’ 2 BÚA YATO YT-0950

Giá bán: 5.500.000₫
Mô tả sản phẩm:
Lực siết tối đa :            457 N.m
Khả năng vặn bu-lông từ :12-24 mm
Đầu khí vào :               1/4″ inh
5.500.000₫ Thêm vào giỏ
yt-0951

SÚNG BẮN BULÔNG 1/2’’ 2 BÚA YATO YT-0951

Giá bán: 3.600.000₫
Mô tả sản phẩm:
Đầu khí vào :             1/4inch
Lực siết tối đa :          623N.m
Khả năng vặn bu-lông từ :12-24 mm
3.600.000₫ Thêm vào giỏ
yt-09505

SÚNG BẮN BULÔNG 1/2’’ 2 BÚA YATO YT-09505

Giá bán: 4.000.000₫
Mô tả sản phẩm:
Đầu khí vào :             1/4inch
Lực siết tối đa :          570 N.m
Khả năng vặn bu-lông từ :12-24 mm
4.000.000₫ Thêm vào giỏ
yt-0952

SÚNG BẮN BULÔNG 1/2’’ 2 BÚA YATO YT-0952

Giá bán: 3.300.000₫
Mô tả sản phẩm:

Đầu khí vào : 1/4inch
Lực siết tối đa : 540 N.m
Khả năng vặn bu-lông từ :12-24 mm

3.300.000₫ Thêm vào giỏ
YT-0953

SÚNG BẮN BULÔNG 1/2’’ 2 BÚA YATO YT-0953

Giá bán: 4.800.000₫
Mô tả sản phẩm:

Đầu khí vào : 1/4inch
Lực siết tối đa : 1356 N.m
Khả năng vặn bu-lông từ :12-24 mm
Đầu khí vào : 1/4″ in

4.800.000₫ Thêm vào giỏ
yt-09540

SÚNG BẮN BULÔNG 1/2’’ 2 BÚA YATO YT-09540

Giá bán: 4.400.000₫
Mô tả sản phẩm:
Đầu khí vào :             1/4inch
Lực siết tối đa :          1150 N.m
Khả năng vặn bu-lông từ :12-24 mm
4.400.000₫ Thêm vào giỏ
yt-0956

SÚNG BẮN BULÔNG 1/2’’ 2 BÚA YATO YT-0956

Giá bán: 5.100.000₫
Mô tả sản phẩm:

Khả năng vặn bu-long:  33mm
Lực siết tối đa:               945N-m
Đầu khí vào:                   1/4″inch

5.100.000₫ Thêm vào giỏ
yt-09571

SÚNG BẮN BULÔNG 1/2’’ 2 BÚA YATO YT-09571

Giá bán: 10.500.000₫
Mô tả sản phẩm:

Khả năng vặn bu-long:  33mm
Lực siết tối đa:               1630N-m
Đầu khí vào:                   1/4″inch
Loại súng:                      3/4″

10.500.000₫ Thêm vào giỏ
Súng bắn bulông 1inh ngắn KC-681B

Súng bắn bulông 1inh ngắn KC-681B

Giá bán: 3.400.000₫
Mô tả sản phẩm:
 • Đầu khí vào : 1/2inch
 • Lực siết tối đa : 1800 N.m
  Khả năng vặn đến:41mm
3.400.000₫ Thêm vào giỏ
Súng bắn bulông 1inh ngắn KC-780

Súng bắn bulông 1inh ngắn KC-780

Giá bán: 2.900.000₫
Mô tả sản phẩm:

Khả năng vặn bu-lông đến: 33 mm

2.900.000₫ Thêm vào giỏ
Súng bắn bulông 1inh ngắn KC-860

Súng bắn bulông 1inh ngắn KC-860

Giá bán: 3.600.000₫
Mô tả sản phẩm:

Đầu khí vào : 1/2inch
Lực siết tối đa : 1800 N.m
Khả năng vặn bu-lông đến: 41 mm

3.600.000₫ Thêm vào giỏ
X
Inline tooltip