Máy ép thủy lực 100T dùng điện có đồng hồ

Máy ép thủy lực 100T dùng điện có đồng hồ DMY-100T

Giá bán: 58.000.000₫
Mô tả sản phẩm:

Công suất: 100 tấn
-2 tốc độ ép
-Điện áp: 380V
-Công suất mô tơ: 3.0kw

58.000.000₫ Thêm vào giỏ
Máy ép thủy lực 150T dùng điện có đồng hồ DMY-150T

Máy ép thủy lực 150T dùng điện có đồng hồ DMY-150T

Giá bán: 68.000.000₫
Mô tả sản phẩm:

-Công suất: 150 tấn
-2 tốc độ ép
-Điện áp: 380V
-Công suất mô tơ: 4.0kw

68.000.000₫ Thêm vào giỏ
Máy ép thủy lực 20T có đồng hồ dùng khí nén MQSY-20T

Máy ép thủy lực 30T có đồng hồ dùng khí nén MQSY-20T

Giá bán: 16.000.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Lực ép : 20 tấn
– Áp lực :0.6 – 0.8 MPa

16.000.000₫ Thêm vào giỏ
Máy ép thủy lực 30T có đồng hồ MQSY-30T

Máy ép thủy lực 30T có đồng hồ dùng khí nén MQSY-30T

Giá bán: 20.000.000₫
Mô tả sản phẩm:

Lực ép : 30 tấn- 0.6 – 0.8 MPa
– Đầu đỉnh tâm đồng hồ

20.000.000₫ Thêm vào giỏ
máy ép thủy lực dùng kí nén 50 tấn

Máy ép thủy lực 50T có đồng hồ dùng khí nén MQSY-50T

Giá bán: 23.500.000₫
Mô tả sản phẩm:

Lực ép : 50 tấn
– Áp lực 0.6 – 0.8 MPa
– Đầu đỉnh tâm đồng hồ

23.500.000₫ Thêm vào giỏ
Máy ép thủy lực 50T dùng điện có đồng hồ DMY-50T

Máy ép thủy lực 50T dùng điện có đồng hồ DMY-50T

Giá bán: 31.500.000₫
Mô tả sản phẩm:

-Công suất: 50 tấn
-2 tốc độ ép
-Điện áp: 380V

31.500.000₫ Thêm vào giỏ
Máy ép thủy lực 80T dùng điện

Máy ép thủy lực 80T dùng điện có đồng hồ DMY-80T

Giá bán: 48.000.000₫
Mô tả sản phẩm:

-Công suất: 80 tấn
-2 tốc độ ép
-Điện áp: 380V
-Công suất mô tơ: 3.0kw

48.000.000₫ Thêm vào giỏ
Máy ép thủy lực dùng tay có đồng hồ MSY-100T

Máy ép thủy lực dùng tay có đồng hồ MSY-100T

Giá bán: 31.000.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Lực ép tối đa : 100 tấn
– 2 tốc độ ép
– Đầu đỉnh tâm đồng hồ

31.000.000₫ Thêm vào giỏ
Máy ép thủy lực dùng tay MSY-20T

Máy ép thủy lực dùng tay có đồng hồ MSY-20T

Giá bán: 7.800.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Lực ép : 20 tấn
– 2 tốc độ ép
– Đầu đỉnh tâm đồng hồ

7.800.000₫ Thêm vào giỏ
30T

Máy ép thủy lực dùng tay có đồng hồ MSY-30T

Giá bán: 10.000.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Lực ép : 30 tấn- 2 tốc độ ép
– Đầu đỉnh tâm đồng hồ

10.000.000₫ Thêm vào giỏ
50T

Máy ép thủy lực dùng tay có đồng hồ MSY-50T

Giá bán: 18.000.000₫
Mô tả sản phẩm:

Lực ép : 50 tấn
– 2 tốc độ ép
– Đầu đỉnh tâm đồng hồ

18.000.000₫ Thêm vào giỏ
70T

Máy ép thủy lực dùng tay có đồng hồ MSY-70T

Giá bán: 21.500.000₫
Mô tả sản phẩm:

Lực ép tối đa : 70 tấn
– 2 tốc độ ép
– Đầu đỉnh tâm đồng hồ

21.500.000₫ Thêm vào giỏ
kc-20t

Máy ép thủy lực dùng tay KC-20T

Giá bán: 3.800.000₫
Mô tả sản phẩm:

Máy ép thủy lực 20 tấn

3.800.000₫ Thêm vào giỏ
X
Inline tooltip