may-phun-bot-son-dp-67100

Máy phun bột, sơn Dolphin DP- 67100

Giá bán: 93.000.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Công suất động cơ: 3500 W /4.7 HP

93.000.000₫ Thêm vào giỏ
may-phun-bot-son-dp-7900

Máy phun bột, sơn Dolphin DP- 7900

Giá bán: 155.000.000₫
Mô tả sản phẩm:

Công suất động cơ: Honda GX 200. 4875 W /6.5 HP

155.000.000₫ Thêm vào giỏ
may-phun-bot-son-dp-6336ib

Máy phun bột, sơn Dolphin DP-6336ib

Giá bán: 83.000.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Công suất động cơ: 2500 W /3.3 HP

83.000.000₫ Thêm vào giỏ
may-phun-bot-son-dp-6880

Máy phun bột, sơn Dolphin DP-6880

Giá bán: 87.000.000₫
Mô tả sản phẩm:

Công suất động cơ: 3000 W /4 HP

87.000.000₫ Thêm vào giỏ
may-phun-son-dolphin-dp-390

Máy phun sơn Dolphin DP-390

Giá bán: 17.500.000₫
Mô tả sản phẩm:
Công suất động cơ: 950W /1.3HP
17.500.000₫ Thêm vào giỏ
may-phun-son-dp-6331i

Máy phun sơn Dolphin DP- 6331i

Giá bán: 54.000.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Công suất động cơ:1800 W /2.4 HP

54.000.000₫ Thêm vào giỏ
may-phun-son-dolphin-6321

Máy phun sơn Dolphin DP- 6335i

Giá bán: 26.600.000₫
Mô tả sản phẩm:

Công suất động cơ:1300 W /1.7HP

26.600.000₫ Thêm vào giỏ
may-phun-son-dp-6335i

Máy phun sơn Dolphin DP- 6335i

Giá bán: 58.000.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Công suất động cơ: 2000 W /2.6 HP

58.000.000₫ Thêm vào giỏ
may-phun-son-dp-6318h

Máy phun sơn Dolphin DP-6318H

Giá bán: 21.600.000₫
Mô tả sản phẩm:

Công suất động cơ:1000 W /1.3HP

21.600.000₫ Thêm vào giỏ
may-phun-son-dp-6325-chuan

Máy phun sơn Dolphin DP-6325

Giá bán: 27.900.000₫
Mô tả sản phẩm:

Công suất động cơ:1400 W/ 1.8HP

27.900.000₫ Thêm vào giỏ
may-phun-son-tt-1800

Máy phun sơn T&T 1800I

Giá bán: Liên hệ
Mô tả sản phẩm:

Công suất động cơ 1200W

Liên hệ Thêm vào giỏ
máy phun sơn T&T 2200

Máy phun sơn T&T 2000

Giá bán: Liên hệ
Mô tả sản phẩm:

Công suất động cơ 1300W

Liên hệ Thêm vào giỏ
Máy phun sơn T&T 3900

Máy phun sơn T&T 3900

Giá bán: Liên hệ
Mô tả sản phẩm:

Công suất động cơ 1100W

Liên hệ Thêm vào giỏ
X
Inline tooltip