Máy làm mát bằng hơi nước CUBE XL

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Ice Cube XL

Giá bán: 2.800.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Diện tích làm mát: 12 – 16m2

2.800.000₫ Thêm vào giỏ
Máy làm mát bằng hơi nước siver

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Silver i

Giá bán: 3.200.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Diện tích làm mát: 8 – 10m2

3.200.000₫ Thêm vào giỏ
Máy làm mát bằng hơi nước Diet 12i

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Diet 12i

Giá bán: 3.400.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Diện tích làm mát: 8 – 12m2

3.400.000₫ Thêm vào giỏ
Máy làm mát bằng hơi nước Diet 8T

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Diet 8T

Giá bán: 2.350.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Diện tích làm mát: 8 – 10 m2

2.350.000₫ Thêm vào giỏ
Máy làm mát bằng hơi nước Symphony HiCool i

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony HiCool i

Giá bán: 5.500.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Diện tích làm mát: 16 – 20m2

5.500.000₫ Thêm vào giỏ
Máy làm mát bằng hơi nước ICE Cube i

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony ICE Cube i

Giá bán: 3.500.000₫
Mô tả sản phẩm:

Diện tích làm mát: 12 – 16m2

3.500.000₫ Thêm vào giỏ
Máy làm mát bằng hơi nước jumo

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Jumbo

Giá bán: 6.800.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Diện tích làm mát: 35 – 45m2

6.800.000₫ Thêm vào giỏ
Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Mobicool 190

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Mobicool 190

Giá bán: 18.500.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Dung tích chứa nước 190 lít
– Công nghệ Inverter tiết kiệm điện

18.500.000₫ Thêm vào giỏ
Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Mobicool 30

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Mobicool 30

Giá bán: 11.600.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Dung tích chứa nước 30 lít
– Công nghệ Inverter tiết kiệm điện

11.600.000₫ Thêm vào giỏ
model-may-lam-mat-cong-nghiep-symphony-mobicool-30s

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Mobicool 30S

Giá bán: 13.000.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Dung tích chứa nước 30 lít
– Công nghệ Inverter tiết kiệm điện

13.000.000₫ Thêm vào giỏ
Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Mobicool 70

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Mobicool 70

Giá bán: 14.500.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Dung tích chứa nước 70 lít
– Công nghệ Inverter tiết kiệm điện

14.500.000₫ Thêm vào giỏ
Máy làm mát bằng hơi nước Ninja i XL

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Ninja i XL

Giá bán: 2.800.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Diện tích làm mát: 9 – 12m2

2.800.000₫ Thêm vào giỏ
14cti

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony PAC 14 TC i

Giá bán: Liên hệ
Mô tả sản phẩm:

– Dung tích chứa nước 25 lít
– Công nghệ Inverter tiết kiệm điện

Liên hệ Thêm vào giỏ
Máy làm mát bằng hơi nước Symphony PAC 16 TC i

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony PAC 16 TC i

Giá bán: Liên hệ
Mô tả sản phẩm:

– Dung tích chứa nước 40 lít
– Công nghệ Inverter tiết kiệm điện

Liên hệ Thêm vào giỏ
Storm 100i

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Storm 100i

Giá bán: 12.000.000₫
Mô tả sản phẩm:

Diện tích làm mát: 45 – 50m2

12.000.000₫ Thêm vào giỏ
Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Storm 70i

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Storm 70i

Giá bán: 8.900.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Diện tích làm mát: 40-45m2

8.900.000₫ Thêm vào giỏ
Máy làm mát bằng hơi nước sumo

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Sumo

Giá bán: 5.800.000₫
Mô tả sản phẩm:

Diện tích làm m- Diện tích làm mát: 32 – 40m2át: 45 – 50m2

5.800.000₫ Thêm vào giỏ
Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Winter i

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Winter i

Giá bán: 7.200.000₫
Mô tả sản phẩm:

– Diện tích làm mát: 35 – 45m2

7.200.000₫ Thêm vào giỏ
Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Winter XL

Máy làm mát bằng hơi nước Symphony Winter XL

Giá bán: 6.600.000₫
Mô tả sản phẩm:

Diện tích làm mát: 35 – 45m2

6.600.000₫ Thêm vào giỏ
Máy làm mát bằng hơi nước Diet 12i

Máy làm mát bằng hơi nước SymphonyDiet 22i

Giá bán: 4.500.000₫
Mô tả sản phẩm:

Diện tích làm mát: 14 – 16m2

4.500.000₫ Thêm vào giỏ
X
Inline tooltip